Strona sołecka

Uległ zmianie numer konta do wnoszenia opłat za odpady komunalne

UWAGA!!! 
Od 1 lutego 2019 r. uległ zmianie numer konta do wnoszenia opłat za odpady komunalne.

W związku z wdrożeniem systemu płatności masowych każdy właściciel nieruchomości otrzyma własny numer konta, na który będzie wnosił opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zawiadomienia o indywidualnych numerach kont są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku nieotrzymania takich informacji Urząd Gminy Zławieś Wielka prosi o kontakt z pracownikami urzędu gminy pod numerem telefonu 56 674 13 13 lub osobiście – w biurze nr 38 na II piętrze.

Źródło: https://www.zlawies.pl/8791,aktualnosci?tresc=56443
Close Menu