Strona sołecka

Profil zaufany

Zgodnie z informacją umieszczoną w wydaniu specjalnym Głosu Gminnego, w Urzędzie Gminy z Złejwsi Wielkiej, został otworzony punkt potwierdzania profilu zaufanego i e-usługi.Założyć profil zaufany (oraz zapoznać się z katalogiem spraw, które można załatwić przez internet) można na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal
Więcej o profilu zaufanym można przeczytać pod adresem: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
Potwierdzić profil zaufany można pod adresem:
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
Pokój: 26
Telefon: 56 674 13 17
Punkt otwarty: 8:00-15:00

Close Menu