Strona sołecka
Zbliża się termin płatności trzeciej raty podatku (2022)

Zbliża się termin płatności trzeciej raty podatku (2022)

(od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynszu dzierżawnego).

Wpłaty będę przyjmował pod adresem domowym w terminach:

13-15 września 2022 (wtorek – czwartek) 1100– 1700

W przypadku chęci wpłaty w innych godzinach, proszę dzwonić na podany numer telefonu.


UWAGA! Po podanym terminie podatku nie będę przyjmował.

Przypominam, że istnieje możliwość wpłaty należności na INDYWIDUALNE konto bankowe
podane w decyzji podatkowej.  

Sołtys Sołectwa Skłudzewo
(-) Jarosław Pokrywczyński
Skłudzewo 11
Tel.: 533 308 497

Close Menu