Strona sołecka

Zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej

Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka od dnia 12 czerwca 2019 r. do odwołania w godzinach od 6.00 do 23.00.

Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą pociągnięci do odpowiedzialności na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821).

Źródło informacji:

Close Menu