Strona sołecka

Wyniki wyborów sołeckich 2019

Wybór15 marca 2019 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skłudzewo.

Dziękujemy poprzedniemu sołtysowi, Panu Kazimierzowi Kukowskiemu, za włożoną pracę i wytrwanie przez dwie kadencje.

Wyniki wyborów:

Sołtys: Pokrywczyński Jarosław

Rada Sołecka:
Drewnowska Bożena
Tuszyńska Katarzyna
Zięba Ryszard

Na 279 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w głosowaniu udział wzięły 34 osoby. 

Close Menu