Strona sołecka
Wnioski o preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe

Wnioski o preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe

Gmina Zławieś Wielka informuje, że od dnia 7 listopada 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o  preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

 Wnioski o preferencyjny zakup węgla składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 7 lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o zakup złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej: ePUAP/w11bvlm80l/SkrytkaESP.

Łączna ilość zamawianego węgla na okres do 31 grudnia br. nie może być większa niż 1,5 tony.  Odbiór węgla będzie możliwy po opłaceniu faktury.

Zgodnie z zapisami przepisów ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy kwoty 2 tysięcy złotych brutto. Odbiór węgla możliwy będzie po opłaceniu faktury.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla do pobrania na stronie Urzędu Gminy.

Close Menu