Strona sołecka
Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku gradobicia 2024

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku gradobicia 2024

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zławieś Wielka w miejscowościach SKŁUDZEWO, GIRKOWO, CICHORADZ niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest grad istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych położonych na wymienionym obszarze. 

Wnioski przyjmowane są do dnia 21 CZERWCA 2024 r.
Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – pokój nr 3 jak również na stronie internetowej www.zlawies.pl (AKTUALNOŚCI) 
UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wójt
/-/ Marcin Swaczyna

Wniosek o szacowanie strat (DOC)

Źródło informacji: https://www.zlawies.pl/8920,wszystkie-aktualnosci?tresc=59270
Close Menu