Strona sołecka

Spotkanie mieszkańców Skłudzewa

W dniu 5 listopada 2014 r. (środa), o godzinie godz. 18oo, w Remizie OSP Skłudzewo, odbędzie się spotkanie mieszkańców Sołectwa Skłudzewo z Wójtem Janem Surdyką.

(-) Kazimierz Kukowski
Sołtys

Close Menu