Strona sołecka

Ptasia grypa

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na hodowca spoczywają m.in. obowiązki: zgłoszenia stada ptactwa oraz podjęcie środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się choroby. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w §1.1. 2) b) czytamy: „nakazuje się zgłaszanie do POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych”.
Zgodnie z informacją uzyskaną drogą telefoniczną z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii SKUTECZNYM zgłoszeniem hodowli jest tylko przekazanie informacji do Inspektoratu. Samo podpisanie list z którymi chodził sołtys NIE JEST ZGŁOSZENIEM. Pod załączonym linkiem wzór zgłoszenia. Informację można przekazać telefonicznie, mailowo lub faxem.
PIW Toruń – Sekretariat PIW Toruń: [email protected]
Tel: 056-6553030
Fax: 056-6587125
W informacji należy umieścić: Imię nazwisko hodowcy, adres, tel. kontaktowy, miejsce utrzymania drobiu, ilość i rodzaj drobiu.
Za niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia, mogą grozić kary administracyjne!

Wzór zgłoszenia: https://drive.google.com/open?id=0BzDC9bJEM9e1QzcydUp6blUxcjA

Close Menu