Strona sołecka

Pożegnanie księdza proboszcza

W najbliższym czasie nastąpi zmiana proboszcza w parafii Łążyn. W związku z tym faktem, mieszkańcy miejscowości należących do parafii postanowili przygotować pożegnanie ks. kan. Mariana Szańcy. Dnia 27.06.2015 r. (sobota), w kościele parafialnym w Łążynie, odbędzie się Msza, po której delegaci wsi przekażą pamiątkowe upominki oraz złożą podziękowania księdzu proboszczowi. Po ceremonii nastąpi czas na rozmowy przy kawie i cieście.
Wspólnym podarunkiem, od wszystkich parafian, będzie wydrukowany foto-album z okresu posługi ks. proboszcza (tj. lat 2001-2015). W związku z tym, prosimy o przesyłanie ciekawych zdjęć z życia parafialnego: pielgrzymek, chrztów, przyjęć, ślubów, rocznic, wycieczek itp. (z opisem roku i wydarzenia). Zdjęcia prosimy przesyłać na adres [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 24:00 08.06.2015. Zdjęcia przesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w albumie.
Dobrowolne datki na kwiaty, upominek oraz organizację poczęstunku, mieszkańcy Skłudzewa mogą przekazywać do Sołtysa, w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2015.

Close Menu