Strona sołecka

Ogłoszenie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, że od dnia 23 września 2015 r. jest możliwość obioru protokołu indywidualnego oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą.

Od 11 września do 30 września 2015 r. biura powiatowe ARiMR, przyjmują wnioski o przyznanie wsparcia dla rolników, którym susza w znacznym stopniu zniszczyła plony.

Protokół indywidualny potwierdzony przez gminną komisję do spraw szacowania strat jest załącznikiem wniosku ARMiR.
 

Źródło informacji: 
http://www.zlawies.pl/8633,aktualnosci.html?tresc=54380
Close Menu