Strona sołecka

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

Aktywni Rodzice Gminy Zławieś Wielka
oraz LGD „Zakole Dolnej Wisły”

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową w realizacji projektu „Nie patrzę ratuję!” . Będą to warsztaty praktyczne skierowane do wszystkich rodziców gminy Zławieś Wielka, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, zadławień, utracie przytomności, zatrzymaniu oddechu itp. sytuacji. Chcemy również pokazać dzieciom, że na naukę nigdy nie jest za późno, i że my, dorośli nie wstydzimy się uzupełniać naszej wiedzy. Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani ratownicy a każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne pomocne w domu. Dzieci, pod opieką animatorów, mogą w tym czasie brać udział w zajęciach i konkursach. Zapewniamy również ciepłe napoje i przekąski w przerwie, a na zakończenie posiłek. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonego projektu w sposób bardziej profesjonalny i zachęci do udzielenia pierwszej pomocy, a nie bycia tylko gapiem.

Warsztaty odbędą się w dniu 14.11.2015 o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej. Bardzo nam zależy na Państwa przychylności, a zarazem zachęcamy do udziału w szkoleniu. Każdy z nas może kiedyś pomóc innej osobie lub sam może potrzebować pomocy. Wierzymy, że razem zrobimy więcej.

wpłaty prosimy kierować na poniższe konto:
58 9486 0005 0018 9082 2000 0005
KONIECZNIE Z DOPISKIEM „NIE PATRZĘ RATUJĘ!”

Close Menu