Strona sołecka
Informacja UG Zławieś Wielka dotycząca wilków

Informacja UG Zławieś Wielka dotycząca wilków

W związku z sygnałami Mieszkańców o pojawieniu się wilków w okolicy Skłudzewa, Rzęczkowa i Łążyna, Wójt Gminy Zławieś Wielka przekazuje mieszkańcom opracowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące zasad postępowania w przypadku spotkania z wilkami oraz działań, których należy unikać, aby ograniczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.

Szczegóły na stronie: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zalecenia-i-zasady-postepowania-w-odniesieniu-do-wilka-canis-lupus

Źródło informacji: https://www.zlawies.pl/8920,wszystkie-aktualnosci?tresc=58372

Close Menu