Informacja Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego na terenie całego kraju od dnia 16.03.2020 r. Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne do odwołania.
Wszystkie niezbędne sprawy będą załatwiane telefonicznie pod numerem telefonu 56 678 15 90 lub elektronicznie: [email protected] w godzinach od 7 do 14.
Od dnia 16.03.2020 r. zawieszono do odwołania również pracę inkasentów. Zgłoszenia stanów liczników wody i ścieków należy podawać telefonicznie:
1. Ewa Pomastowska 603 184 420 miejscowości: Przysiek, Błotka, Rozgarty, Stary Toruń, Górsk, Cegielnik, Pędzewo, Zarośle Cienkie i Czarne Błoto,
2. Małgorzata Trzaskalska 532 148 698 miejscowości Czarnowo, Toporzysko, Skłudzewo, Gierkowo, Cichoradz, Siemoń, Łążyn, Rzęczkowo, Gutowo, Zławieś Mała, Zławieś Wielka,
3. Zakład Usług Komunalnych 56 678 15 90,
4. mailowo: [email protected]
Uprzejmie prosimy, aby wszystkie płatności realizować na konto bankowe.
Rozliczenia gotówkowe zostają wstrzymane do odwołania.

Ogłoszenie parafii

Drodzy Parafianie!
Jest rzeczywiście rzeczą słuszną „zapobiegać niż leczyć” ale także zachować spokój i poddawać się szaleństwu. Proszę Was zostańcie w domach, zwłaszcza osoby starsze, dzieci i młodzież a szczególnie borykające się w różnego rodzaju infekcjami. Jeśli ktoś się zdecyduje i będzie chciał wziąć udział w sakramencie Eucharystii oczywiście będzie taka możliwość (Msze jak w każdą niedzielę), choć pamiętajmy, że nie może być nas więcej niż 50 osób – to samo dotyczy nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów. Najlepiej jeśli będą to przedstawiciele rodzin oraz rodzina, która ma zamówioną intencję. Musimy także zachować ostrożność w kontakcie ze sobą:
1. Nie korzystajmy do odwołania epidemii z kropielnicy w kruchcie kościoła – będzie ona zasłonięta materiałem
2. Nie będziemy zbierać ofiar na tacę – pieniądze są największym nośnikiem bakterii – najważniejsze są teraz nasze ofiary duchowe, post i modlitwa
3. Znak pokoju przed komunią możemy przekazywać sobie poprzez skinienie głowy w swoją stronę, niekoniecznie podając sobie dłonie
4. Komunia Święta będzie udzielana na dwa sposoby – jeśli ktoś się nie lęka jak dotychczas, bądź na rękę – jutro przekaże jak się zachować
5. Kościół w niedzielę będzie otwarty i będzie można po za wyznaczonymi mszami nawiedzać go na osobistą modlitwę, będzie wystawiony po Mszy Świętej o godz. 10.00 Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji.
„Życzę zdrowia” – ta formuła nabiera teraz szczególnego znaczenia. Wszystkim nam życzę byśmy z pomocą Bożą i Jego obecnością w naszych sercach przetrwali ten trudny czas. Mimo wszystko życzę także spokoju i opanowania, nadziei, że wszystko wróci do normy.
Pozdrawiam Was serdecznie i polecam Bogu w modlitwie.
Wasz Duszpasterz Czesław

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła rusza w poniedziałek (16 marca) o godz. 9.00 rano. Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół. Transmisja online na www.kujawsko-pomorskie.pl i edupolis.pl.

Projekt jest naszą odpowiedzią na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Będziemy nadawać codziennie 6 półgodzinnych interaktywnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowują wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści, którym towarzyszyć będą moderatorzy (za ich pośrednictwem będzie można zadawać pytania prowadzącym lekcje).

Na poniedziałkowe zajęcia dla ósmoklasistów, które rozpoczną się o godz. 9.00, złożą się lekcje języka polskiego, języka angielskiego lub niemieckiego i matematyki.  

Mamy już zapięty poniedziałkowy program zajęć dla maturzystów:

  • 12.00-12.30 – język polski (prowadzi Jolanta Serocka, nauczyciel w X LO w Toruniu)
  • 13.00-13.30 – matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski, nauczyciel w X LO w Toruniu)
  • 14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska, nauczyciel w X LO w Toruniu).

Źródło i więcej informacji: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35522-epidemia-covid-19-otwieramy-wirtualna-szkole

Informacja w sprawie załatwiania spraw urzędowych w GOPS Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej z uwagi na  zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o  rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie  elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych  wizyt w Ośrodku.

Kontakt telefoniczny:  56 674-39-66, e-mail: [email protected]

Przypominamy  również, by oczekując na spotkanie z pracownikiem, ze względu na własne  bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans i odległość.

                                                           Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej

                                                                       Aldona Michalska

Źródło: https://www.zlawies.pl/8547,aktualnosci?tresc=56931

Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Wójt Gminy Zławieś Wielka apeluje do mieszkańców o ograniczenie załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w siedzibie urzędu. W celu zminimalizowania ryzyka prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo i telefonicznie.
Kontakt do pracowników urzędu: http://bip.zlawies.pl/informator-urzedowy/
Zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Na chwilę obecną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego nie zdiagnozowano przypadków zarażenia wirusem, jednakże podejmujemy działania zachowawcze. W Polsce na dzień 12.03.2020 r. zdiagnozowanych zostało 44 przypadków. Prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców Gminy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Każdy, kto zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinien natychmiast powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego szpitala:
• Województwo kujawsko-pomorskie
1. Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12
2. Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/4a
3. Świecie, NZOZ „Nowy Szpital Sp. Z o.o.” Prowadzony przez Nowy Szpital Sp. Z o.o., ul. Wojska Polskiego 126
800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
UWAGA: osoby podejrzewające zarażenie nie powinny zgłaszać się same do przychodni POZ ani iść do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia. Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich osób w poczekalni.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku.

Od 1 kwietnia 2020 r. nowa metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki tej opłaty tj.:

Stawki opłaty, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w  przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 19,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.