lut 13

Zebranie Sołeckie – 2014r

Dnia 26 lutego 2014 o godzinie 18:00, w remizie OSP w Skłudzewie, odbędzie się cykliczne zebranie mieszkańców sołectwa.

Informacja na podstawie harmonogramu zebrań: Harmonogram zebrań wiejskich luty – marzec 2014

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   lut 08

Zabawa Karnawałowa

Strażacy OSP oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Skłudzewie
serdecznie zapraszają wszystkich
na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ,
która odbędzie się 1 MARCA 2014 roku
w remizie OSP w Skłudzewie.

• Początek imprezy o godzinie 2000.
• Cena wpisowego wynosi 20 zł od osoby.
• W cenie: kawa, herbata i barszcz nad ranem.

Zabawę poprowadzi DJ!

Zapisy i wpłata pieniędzy do 21 lutego 2014 u Pani Wiesławy Osińskiej,
przewodniczącej KGW Skłudzewo.

Kontakt: tel. 696-472-166

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   lut 05

Spotkanie seniorów

Dnia 3.02.2014 w remizie w Skłudzewie odbyło się spotkanie seniorów zorganizowane przez KGW Skłudzewo i OSP.

Spotkanie_seniorow_2014

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   sty 20

Zabawa Dla każdego Małoletniego

Już 2 lutego 2014 roku
Ekstra Zabawa Dla każdego Małoletniego
Koło Gospodyń Wiejskich Skłudzewo
zaprasza wszystkie dzieci ze Sołectwa Skłudzewo na Bal przebierańców.
Początek imprezy o godzinie 1400 do 1700.
Wstęp wolny
Impreza odbędzie się w remizie OSP Skłudzewo.
W programie wesoła zabawa, cukiereczki, ciasteczka i słodkie napoje.
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   gru 14

Zabawa Sylwestrowa

Koło Gospodyń Wiejskich w Skłudzewie
serdecznie zaprasza wszystkich na
ZABAWĘ SYLWESTROWĄ,
która odbędzie się 31 GRUDNIA 2013 roku
w remizie OSP w Skłudzewie.

• Początek imprezy o godzinie 2000.
• Cena wpisowego wynosi 20 zł od osoby.
• W cenie: kawa, herbata i barszcz nad ranem.

Zabawę poprowadzi DJ!

Zapisy i wpłata pieniędzy do 21 grudnia
u Pani Wiesławy Osińskiej,
przewodniczącej KGW Skłudzewo.
Kontakt: tel. 696 472 166

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   lis 02

Zabawa Andrzejkowa

Koło Gospodyń Wiejskich w Skłudzewie
serdecznie zaprasza mieszkańców Skłudzewa
na ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ,
która odbędzie się 30 listopada 2013 roku (sobota)
w remizie OSP w Skłudzewie.
• Początek imprezy o godzinie 20:00.
• Cena wpisowego wynosi 20 zł od osoby.
• W cenie: kawa, herbata i barszcz nad ranem.

Zabawę poprowadzi DJ!

Zapisy i wpłata pieniędzy do 21 listopada
u Pani Wiesławy Osińskiej,
przewodniczącej KGW Skłudzewo.
Kontakt: tel. 696 472 166

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   sie 28

Witacze Dożynkowe 2013

Witacz Dożynkowy 2013 - SkłudzewoNa stronie Urzędu Gminy można zapoznać się ze zdjęciami „Witaczy Dożynkowych” z różnym miejscowości, w tym również ze Skłudzewa. Zdjęcia i filmik można też obejrzeć na oficjalnym profilu Gminy na Facebooku, zaś sam film na gminnym kanale Youtube.

Linki wspomnianych stron i profili:
Facebook: Gmina Zławieś Wielka (profil oficjalny)
Youtube: Oficjalny kanał Youtube Gminy Zławieś Wielka
Galeria na oficjalnej stronie Urzędu: Galeria

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   mar 03

Ustawa Śmieciowa

Przypominamy o zbliżającym się terminie złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione  deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy do 15.03.2013 r.  Pod adresem: http://www.zlawies.pl/index.php?strona=8656 znajduje się pełna informacja wraz ze wzorem wypełnionej deklaracji.

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   wrz 14

Zebranie sołeckie

15.09.2012 (sobota) o godzinie 1800, w remizie OSP Skłudzewo, odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Skłudzewo. Głównym tematem było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2013. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęto decyzję, że pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę dróg gminnych w obrębie sołectwa.

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live

   maj 17

Sprawozdanie z zebrania sołeckiego

W dniu 21 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie mieszkańców naszego sołectwa. W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Jan Surdyka, Kierownik Ref. Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego Mirosław Kwiatkowski, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Wiesław Kazanecki i 29 mieszkańców sołectwa Skłudzewo. Zebranie było pierwszym z dwóch cyklicznych spotkań sołeckich na ten rok.

Ukończone inwestycje gminne

- Dom Kultury w Górsku.
- Świetlica Integracyjna w Złejwsi Wielkiej
- 84. przydomowe oczyszczalnie.

Zaplanowane inwestycje i wydatki gminne

- Przepompownia w Czarnowie.
- Budowa 140. oczyszczalni przydomowych.
- Rozbudowa przedszkola w Złejwsi Małej.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku.
- Odszkodowanie i odsetki za przejęcie drogi w Czarnowie.
- Dopłata do oświaty.
- Finansowanie działań GOPS.

Zmiany prawne

Od lipca 2013 r. wchodzi w życie tzw. “Ustawa śmieciowa” nakładająca na gminy obowiązek ustalenia opłat za wywóz śmieci (stawka naliczana od osoby w gospodarstwie domowym. Ustawa ta zmieni zasady podpisywania umów z przedsiębiorstwami wywozowymi (umowa po stronie gminy, opłaty w formie podatku do kasy gminnej) oraz nałoży obowiązek segregacji śmieci na podatnika.

Wymarznięcia upraw

Kierownik Ref. Rolnictwa poinformował o możliwości składania oświadczeń o wymarznięciach upraw. W związku z tym problemem padło pytanie o możliwość składania wniosków o zwolnienie/obniżenie podatku rolnego. W tej chwili brak konkretnej decyzji w tej kwestii, podjęta zostanie już po ewentualnych złożeniach takich wniosków i zależeć będzie od ich ilości jak i aktualnej sytuacji finansowej gminy.

Zaopatrzenie w wodę, kanalizacja i gospodarka odpadami

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Pan Wiesław Kazanecki omówił zakres działania i odpowiedzialności nowej komórki gminnej. W zakres GZK wchodzi oprócz gospodarki wodno-ściekowej i odpadami komunalnymi również transport gminny.
W związku z zeszłorocznymi działaniami porządkowania zaległości w opłatach za wodę, zadłużenie gminne uległo zmniejszeniu o 80%.
Aktualnie nie ma możliwości korzystania z pozalicznikowego poboru wody np. z hydrantów, nie przewiduje się także takich ułatwień w żadnych przypadkach.
Gmina aktualnie dąży do aby cały teren został podłączony do dwóch ujęć wody z Siemonia i Złejwsi Małej, ma to doprowadzić do rezygnacji z sieci wodociągowej Dąbrowy.

Inne kwestie

- Przez mieszkańców Skłudzewa poruszone też zostały kwestie kosztów i formalności związanych z przyłączeniami kanalizacji.
- Rozpatrzona i zweryfikowana zostanie sprawa błąkających się bezpańskich psów.
- Padło także pytanie o możliwość użytkowania przez zorganizowane grupy (np. rowerowe) terenów wokół stawu i pałacu. Zgodnie z wypowiedzią Pana Leszka Warmbiera, grupy takie, w przypadku chęci skorzystania z udogodnień czy chociażby możliwości rozpalenia ogniska/grila powinny skontaktować się wcześniej z zarządcą terenu czyli aktualnie Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie.
- Na terenie gminy w niedługim czasie mają powstać nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami gospodarczymi. Powstać mają: hotel w Rozgartach, market spożywczy w Złejwsi Wielkiej, hale magazynowe w Toporzysku i Pędzewie.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie:
"PROTOKÓŁ
z zebrania mieszkańców Sołectwa Skłudzewo Gminy Zławieś Wielka
odbytego w dniu 21 kwietnia 2012r."
oraz
notatek własnych.
Pełen Protokół do wglądu w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka lub u Sołtysa

Dodaj do:
 • Print
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Wykop
 • Live